camp2013

InnovationCamp 2013

Gunnar Hjorthaug fra åpningen av Innovation Camp 2013.
Innovation Camp bygger kunnskap, ferdigheter og holdninger til innovasjon gjennom en dag med opplevelser, møter med nye mennesker og hardt arbeide. Husk at dette er like viktig uansett om du ønsker å etablere egen bedrift eller bli en aktiv deltaker i utviklingen av virksomheten eller bedriften du er en del av. Det er heller ikke bare hardt arbeide. Vi avslutter med en bedre middag, der beste forretningsplan premieres!

Bakgrunn

Innovation Camp er et tilbud til deg som er student ved Campus Fredrikstad og som ønsker å utvikle egne evner, holdninger og motivasjon til nyskaping og utvikling. Tilbudet er begrenset til totalt 50 studenter.

Temaområde

  • Universell utforming. Universell utforming er en ny måte å tenke tilgjengelighet på. Når omgivelsene er universelt utformet, kan de brukes av alle mennesker, uten at noen behøver å be om hjelp eller ha spesialløsninger. 
  • Konkrete eksempler på universell utforming er:
    * En vannkran som kan betjenes lett og enkelt med en hånd er til nytte både for reumatikere, små barn og alle som kun kan bruke den ene armen
    * Nettsider hvor man kan få teksten lest høyt hjelper dem som har problemer med å lese eller se.
Forsiden