dsc 0761

Premiering


Vinnere av InnovationCamp 2011

Gruppe 9 - Kunnskapsbanken

RASMUS MOE/DESIGN ,  EVA KVAM/DESIGN ,  KRISTIAN HAUGE PEDERSEN/ØKONOMI ,  HELENA JOHANSEN/INNOVASJON ,  MALENE ERIKSEN/INNOVASJON


dsc 0755
Juryen:

Jørn Brandstorp og Bjørn Horten fra Borg Innovasjon AS, Kjell Arne Græsdal Fredrikstad utvikling ASDeltagere:

Gruppe1: NOAHS ARK
Kim Andre Skoglund - Innovasjon, David Åge Karlsen - innovasjon, Ali Øzbal - innovasjon
 
Noahs Ark er et flyttebart opplevelsessenter som skal skape bevisthet hos verdensbefolkning når det gjelder hverdagselige hendelser som kan skade miljøet.
Noahs Ark er et skip som reiser verden rundt for å misjonere rundt miljøproblemene vi har i dag.
Skipet er et spesial bygd skip og inneholder flere dekk og flere rom som skal brukes som opplevelses rom, auditorier, butikker eller kiosker og stands hvor sponsorer/velgjørere skal reklamere for sine miljøvennlige produkter. Noahs Ark er en verdensledene enhet for miljø forskning og promotering av miljøvennlige produkter.

dsc 0725

Gruppe2: HelpTabLars Espen Klette - innovasjon, Jarle Våtvik - ingeniør, Camilla Simonsen - innovasjon, Anette Berg - innovasjon, Emma Østlie - helsefag.

HelpTab styrer ulike funksjoner i hjemmet avhengig av hva du trenger hjelp til, og er et lite modulbasert hjelpemiddel. HelpTab snakker og kommer med påminnelser og varsler, åpner dører ogvarsler alarmsentral.
dsc 0728

Gruppe3: SeniorPartner
Fredrik, Joachim, Ida, Mariam, Kristine
 
På bakgrunn av nye samfunns trender utvikler SeniorPartner bolig konsepter som dekker behovet for  tilrettelegging og trygghet innfor gode, sosiale rammer for mennesker over 60 år.
 SeniorPartner som konsept retter seg mot voksne mennesker som ser behovet for en praktisk og trygg tilværelse. Våre kunder er de ledene boligbyggelagene i Norge, hvor vi ønsker å selge oss inn som en underavdeling. SeniorPartners unike styrke er et stort fellesskap med system for bytting av tjenester, god fysisk tilrettelegging og sosiale nettverk, i tillegg til tilbud om leie av hytter til gunstige priser.

dsc 0735

Gruppe4:
dsc 0740

Gruppe5:
dsc 0743

Gruppe6:
dsc 0744

Gruppe7:
dsc 0746

Gruppe8: Electrical Remote for everyone! (ERFe)
Marthe Nebb Nybøle - innovasjon, Mikael Kraft Sagvik - innovasjon, Roy Jonas Pettersen - innovasjon, Martin Schive - innovasjon og Jarle Vestlund - innovasjon
ERFe hjelper deg som eier en bolig eldre enn 5 år og som ønsker en enkel overvåkning av dine elektriske apparater innenfor hjemmets 4 vegger.  dsc 0748

Gruppe9: Kunnskapsbanken
Rasmus Moe - design, Eva Kvam - design, Kristian H. Pedersen - økonomi, Helena Johansen - innovasjon og Malene Eriksen - Innovasjon. 

Kunnskapsbanken er en nettbasert formidlingstjeneste som tilbyr elever og studenter personlig veiledning fra pensjonister med lang erfaring og spisskompetanse. Kunnskapsbanken skal være en profesjonell brobygger mellom engasjerte pensjonister og kunskapssøkende elever og studenter.  Man skal henvende seg til alle utdanningsinstitusjoner i Norge, intektenkommer fra abbonement og markedsføres opp mot pensjonister via NAV.dsc 0751

Gruppe10: InFood
Nikolas Låstad - design, Petter Elgheim - innovasjon, Merethe Johansen - innovasjon, Kristiane Røksund - innovasjon, Oscar Zic - innovasjon.

InFood er et automatisert varslingssystem som gir brukeren beskjed om når matvaren nærmer seg utløpsdato, slik at maten kan brukes fremfor å kastes. Dette gjenomføres ved at brukeren tar bilde av strekkoden på kassakvitteringen, og handlelistens informasjon vil bli lagret i husstandens database. Denne strekkoden på kassalappen er en del av produktutviklingen da den ennå ikke er realisert.
dsc 0754

 
Forsiden Premiering