Venture Café

Innovation Camp http://innovationcamp.no satte forretningsutvikling på dagsorden gjennom to dager med opplevelser, møter med nye mennesker og hardt arbeide i september. Vi ønsker å følge opp alle de gode initiativene og ideene fra Campen og drar i gang Venture Café torsdag 20. Oktober.

Venture Café http://www.innovationcamp.no/venture-cafe.html er et uformelt møtested mellom studenter, ideer, næringsliv, virkemiddelapparatet, erfaring og kunnskap.

Forsiden Venture Café